Säbyholm utbildningar
Säbyholm Utbildningar
Säbyholm Friskola avvecklas

Styrelsen för Säbyholm Friskola AB beslöt den 12 november att verksamheten ska börja avvecklas från och med vårterminen 2014. Under den tid som återstår av skolans verksamhet ska styrelsen och ledningen göra sitt yttersta för att ta till vara på elevernas intressen och underlätta för de att gå vidare med sina utbildningar. Allt annat vore oansvarigt gentemot skolans elever och personal.

Vi hoppas och ska verka för att de flesta av våra ca 200 elever på skolans olika linjer ska kunna gå färdigt sina utbildningar.  35 elever som nu går i gymnasiets åk 1 och åk 2 kommer att erbjudas utbildning på andra skolor.

-Det är djupt beklagligt för alla berörda människor, men det har blivit absolut nödvändigt att fatta detta beslut. Vi kommer att göra allt i vår makt för att hjälpa eleverna vidare. Skolan går med underskott och Säbyholm har som andra gymnasier drabbats av att allt färre ungdomar söker praktiska gymnasielinjer. Det är beklagligt, säger Ewa Frisk, styrelseordförande i Säbyholm Friskolor AB.

Säbyholm Friskolor AB omfattar ett naturbruksgymnasium med 65 elever, en yrkeshögskola för trädgårdsmästare med 60 elever samt ettåriga komvux-utbildningar inom djur- och trädgårdsskötsel med 60 elever. Skolan har sitt huvudsäte i Häggvik i Sollentuna.

2009 köpte ABF Nordöstra Stor-Stockholm Säbyholm av Stockholms läns landsting. Skolan låg då på Säbyholms gods i Upplands Bro.  2012 beslöt skolans styrelse att flytta till Sollentuna. Elevunderlaget hade börjat sjunka och kostnaderna för hyra och uppvärmning av lokalerna på Säbyholm var allt för höga.  Förhoppningarna var att flytten skulle säkra skolans framtid. Att flytta ett naturbruksgymnasium innebar stora ekonomiska påfrestningar och då antalet ansökningar till gymnasiedelen blev lägre än någonsin ledde detta till att skolan stod utan möjligheter att fullfölja nödvändiga investeringar.

-Finns det intressenter som är beredda att ta över ansvaret för skolans olika verksamhetsområden eller på annat sätt säkra skolan och elevernas framtid så är vi öppna för det, säger Ewa Frisk, styrelseordförande i Säbyholm Friskolor AB.

Ytterligare upplysningar:

Ewa Frisk

styrelseordförande i Säbyholm Friskolor AB

070-372 02 07

Utbildningsspecifika frågor

Hans Johansson

Rektor Säbyholm Friskola AB

076-677 80 55

 
parents

blogg

Facebook